Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.6.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu Split payment i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Zmieniamy również nasz flagowy produkt do zarządzania czasem i planem pracy, nieobecnościami, pomagający w rekrutacji i ocenie pracownika Comarch ERP e-Pracownik. Od teraz udostępniamygopod nową nazwą – Comarch HRM (Human Resource Management).

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima 2018.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1.

 

Nowe odsłony systemów Comarch ERP Optima i e-Pracownik to przede wszystkim dostosowanie się do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) i do pozostałych zmian w przepisach prawnych a także ponad 50 nowości i ulepszeń, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i  poprawiają jego ergonomię.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie, a także filmy instruktażowe szczegółowo opisujące wybrane nowości. 

poniedziałek, 19 marzec 2018 07:45

Comarch Mobile 2018.1 – już dostępna!

Napisał

Comarch Mobile 2018.1 – już dostępna!

 
Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji Comarch Mobile 2018.1. Największą zmianą w tej wersji jest rozwój obsługi promocji limitowanych, a także obsługa maksymalnej ilości pakietów. Dodano także szereg usprawnień w obsłudze wizyt handlowych takich jak planowanie wizyt bez określonych godzin oraz kopiowanie wizyt z jednego dnia.
 

Comarch Mobile 2018.1 to przede wszystkim:

 • możliwość określenia czy zdefiniowany limit dla promocji limitowanych ma być kontrolowany osobno dla każdego kontrahenta czy obowiązywać łącznie dla wszystkich kontrahentów,
 • obsługa maksymalnej ilości pakietów, dzięki czemu z promocji pakietowej, dla której został zdefiniowany taki limit, będzie można skorzystać tylko tyle razy na ile pozwala maksymalny limit,
 • możliwość planowania wizyt bez określonych godzin, dzięki temu przedstawiciel handlowy będzie mógł zaplanować wizyty całodzienne,
 • dodanie opcji kopiowania wizyt z jednego dnia, co umożliwi lepsze zarządzanie kalendarzem pracowników i z pewnością rozszerzy dotychczasową możliwość kopiowania tygodniowego planu wizy,
 • definiowanie dodatkowych parametrów, jakie przedstawiciel handlowy powinien zweryfikować podczas wizyty u klienta w ramach elementu wizyty: raport obecności oraz raport konkurencji,
 • możliwość przypisywania osoby kontaktowej do dodatkowego adresu kontrahenta, dzięki czemu pracownik będzie wiedział z kim należy się kontaktować w określonej lokalizacji,
 • rozwinięcie karty kontrahenta o dodatkowe obszary jakie można definiować, tj. powiat, opis,
 • możliwość zapisu zdjęć na zewnętrznej pamięci.

 

Comarch Mobile 2018.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP Altum 2018.0.1, 2017.5.1
 • Comarch ERP XL 2018.1, 2017.1.1
 • Comarch ERP Optima 2018.2.1
piątek, 16 marzec 2018 11:35

Nowa wersja Subiekt GT

Napisał

Zmiany w wersji 1.51

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.51 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano wsparcie rozliczania opłat specjalnych - recyklingowych oraz kosztów gospodarowania odpadami. W ramach wsparcia dodano słownik opłat specjalnych oraz zestawienie opłat specjalnych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający realizację zamówienia od klienta bez dokumentu. Problem występował tylko wówczas, gdy dokument zamówienia posiadał status "zrealizowane częściowo".
 • Poprawiono importowanie dokumentów do ewidencji sprzedaży wyrobów akcyzowych, w przypadku wskazania tylko niektórych z dostępnych dokumentów.
 • Poprawiono problem braku widoczności podpiętych przedpłat podczas poprawiania faktury z cesją płatności na odbiorcę.
 • Poprawiono problem z zapamiętywaniem podziału okna w serwisie Homebanking.
 • Poprawiono sposób wyświetlania symbolu opłaty dodatkowej w cennikach.
 • Poprawiono uwzględnianie magazynów w pliku komunikacji do biura rachunkowego w przypadku przesyłania raportów fiskalnych i pomniejszeń raportów fiskalnych.
 • Poprawiono wyliczanie sumy wartości sprzedaży netto ze stawką 0% w pliku JPK_FA.
 • Rozbudowano moduł e-Sprawozdawczość o możliwość generowania pliku JPK_VAT na podstawie sprzedaży metodą kasową oraz na podstawie zakupów. Ponadto dodano drugi sposób generowania pliku JPK_VAT na podstawie ustalonych typów dokumentów.
 • W kartotece kontrahentów oraz w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu dodano operację Historia sprawdzania statusu podmiotu w VAT.
 • W kartotekach typu "opłata" poprawiono kolejność zakładek "Grupy" oraz "Inne".
 • W module e-Sprawozdawczość zmieniono rodzaj okienka służącego do wskazywania lokalizacji zapisywanego pliku JPK_VAT.
 • W module Kontrahenci dodano dwie nowe kolumny: Status VAT oraz Data sprawdzenia.
 • Zaktualizowano dane kontaktowe i wygląd okna Informacje o programie.

Szanowni  Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.2.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian
w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

 

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  

* Umożliwiliśmy wysyłkę plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.

* Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e Deklaracje: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.

* Umożliwiliśmy naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) z uwzględnieniem podziału przychodów i koszów na kapitałowe oraz pozostałe.

* W Ewidencji ryczałtowej dodaliśmy możliwość prowadzenia ewidencji przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%.

* Dostosowaliśmy wydruki Zaświadczenie Z-3 (dla pracowników) i Zaświadczenie Z-3a (dla zleceniobiorców) do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2018.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 

* Udostępniliśmy kolejne wydruki Eko – Faktura: (Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura Marża: Wzór standard,  Duplikat, Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat).

* Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep dodaliśmy osobną zakładkę e-Sklep, na którą przenoszone są dodatkowe informacje związane z danym zamówieniem. Wprowadziliśmy także możliwość ustalenia statusu dostawy i statusu płatności na zamówieniach z Comarch e-Sklep.

* Wprowadziliśmy nowy algorytm bilansowania nadgodzin dobowych i średniotygodniowych z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

* Dodaliśmy możliwość porównania wprowadzonych zmian na formularzu danych kadrowych pracownika w zestawieniu z poprzednim jego zapisem historycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2018.2.1.