Kasy fiskalne ONLINE - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Image

Kompendium wiedzy o kasach ONLINE

Kasy ONLINE - ustawa podpisana przez Prezydenta RP
Ustawa o kasach ONLINE wejdzie w życie 1 maja 2019 r.
 
Podpisana przez Prezydenta RP Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach – wejdzie w życie 1 maja 2019 r. Według przepisów, pierwsi podatnicy zostaną objęci obowiązkiem ewidencji za pośrednictwem kas online od 1 stycznia 2020 roku. Historię przebiegu prac nad projektem można zobaczyć na stronach sejmowych: Druk nr.2503.
 
Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE będą regulowane przez:

WAŻNE!!!

Decyzję o dopuszczeniu kasy Online wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar. Zapada ona po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań weryfikujących, czy dany model kasy spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.