Archiwum

Większość czynności wykonywanych w recepcji ma charakter powtarzalny. Niemniej jednak w wielu momentach działania hotelu istnieje konieczność zmiany stosowanych słowników, definicji, jednostek czy form płatności. Aby zachować pełną historię oraz integralność powyższych danych program zawiera dodatkowe miejsce, które kompletuje takie informacje. Każda zmiana wprowadzona do systemu może być konieczna do wykorzystania w najmniej spodziewanym momencie, dlatego wszelkie wprowadzone do programu dane przechowane są w „Archiwum”.
W celu ułatwienia użytkownikom pracy z systemem, informacje w archiwum przypisane są do poszczególnych kategorii: sprzedaż pozycji, wystawione lub anulowane dokumenty sprzedażowe, kontrahenci stale współpracujących z hotelem, kontrahenci okazjonalni, meldunki i rezerwacje, pośrednicy. Dzięki przechowywaniu wszelkich informacji o obiekcie w dodatkowym, osobnym miejscu, mamy błyskawiczny dostęp do poszukiwanych danych.
Podobnie jak w innych miejscach programu CHART, także i tutaj, możesz decydować i kontrolować, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do kopalni informacji o obiekcie.

Zalety Archiwum

  • definiowanie danych w systemie tj.: słowniki towarów oraz usług, jednostki miary, formy płatności
  • dane dotyczące kontrahentów
  • dane dotyczące rezerwacji i meldunków
  • dane dotyczące faktur, paragonów, dokumentów kasowych
  • kontrola poprawności wprowadzanych danych: PESEL, NIP, pola wymagane (automatyczne pobieranie danych z GUS)
  • funkcje porządkowania danych dotyczących: usług, towarów, firmy, Gości
  • podział na podgląd danych bieżących i archiwalnych
  • filtrowanie i wyszukiwanie danych
  • ustawienie dostępu i uprawnień