Obsługa dodatkowych zasobów

Wiele obiektów hotelowych, poza noclegiem i wyżywieniem, świadczy swoim Gościom usługi dodatkowe. Dostrzegając potrzeby naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, program CHART daje możliwość obsługi dodatkowych zasobów obiektu, które wymagają rezerwowania lub kontroli ich dostępności.

ZALETY OBSŁUGI DODATKOWYCH ZASOBÓW

 • rezerwacja zasobów hotelowych, takich jak: sale, , sauny, , basen, itp.
 • graficzna prezentacja zarezerwowanych oraz wykorzystanych zasobów
 • swobodna zmiana interwału czasowego wyświetlanego grafiku zasobów
 • cena zasobu wprowadzana ręcznie lub automatycznie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego cennika
 • różnorodne rodzaje rozliczenia rezerwowanego zasobu tj.: paragon, faktura, obciążenie konta, uwzględnienie przedpłaty, uwzględnienie rabatów, bezpłatne rozliczenie
 • filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie zarezerwowanych oraz wolnych zasobów
 • nieograniczona ilość zasobów jaka może być kontrolowana przez program
 • brak ograniczenia na rodzaje zasobów będących pod kontrolą programu
 • natychmiastowe rozliczenie należności
 • możliwość przeniesienia należności za wykorzystanie zasobu na pokój lub konto Gościa
 • drukowanie potwierdzeń zarezerwowanego zasobu