Zestawienia i raporty

Raportowanie w hotelarstwie nie jest sprawą banalną. Goście przenoszą się z pokoju do pokoju, negocjują ceny w trakcie pobytu, skracają lub wydłużają swój pobyt, wspólnie rozliczają usługi spa, gastronomię oraz noclegi w momencie wyjazdu, wpłacają zaliczki, które należy uwzględnić w rozliczeniu, żądają scalenia wszystkich usług w jedną pozycję i wiele innych przypadków. W programie zastosowano specjalne procedury przechowujące wszystkie dane mające wpływ na wynik finansowy lub informacje statystyczne. Wszelkie wprowadzane modyfikacje dotyczące rezerwacji, pobytów oraz rozliczeń są rejestrowane i raportowane. Zestawienia zostały przygotowane w taki sposób, aby najważniejsze informacje zawsze były pod ręką w łatwo dostępny sposób. Czytelne zastosowanie kategorii zestawień i raportów umożliwiają na intuicyjny wybór odpowiedniego dokumentu, zawierającego poszukiwaną informację.

Cechy zestawień i raportów

  • podział na prezentację danych bieżących i archiwalnych
  • raportowanie rezerwacji, meldunków, osób przyjeżdżających, obciążeń Gości, osób przebywających w hotelu, wyjazdów
  • zestawienia finansowe prezentujące wynik hotelu, m.in: raporty kasowe, rejestry VAT, zestawienie sprzedaży, zestawienie przyjętych zaliczek, rejestr opłat klimatycznych
  • zestawienia statystyczne i marketingowe: obłożenia hotelu, rezerwacje wykonane przez pośredników, prognoza obłożenia i przychodów, zestawienie firm TOP, średnia cena pokoi, itp.
  • generowanie sprawozdania dla GUS: KT-1, DNU-R, odwiedziny turystów zagranicznych oraz wykorzystanie miejsc noclegowych
  • inne dostępne raporty, m.in.: raport urodzin Gości hotelowych, raporty wyżywienia, raport GIODO, raportowanie czynności wykonanych przez recepcjonistę
  • możliwość tworzenia zestawień szczegółowych i zagregowanych, z uwzględnieniem wielu różnorodnych kryteriów
  • możliwość konfiguracji zakresu treści na wydruku raportów