mikroSubiekt dla Windows program do fakturowania

Program mikroSubiekt dla Windows to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzedaży. Jest on dedykowany przede wszystkim małym firmom handlowo-usługowym, których działalność nie wymaga oprogramowania obsługującego magazyny. Z mikroSubiekta dla Windows mogą korzystać zarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy programów komputerowych. Nowoczesny interfejs, intuicyjna instalacja, łatwa obsługa oraz wszystkie niezbędne funkcje umożliwiają szybką i niezawodną obsługę działów sprzedaży małych firm handlowo-usługowych.
System jest kontynuatorem linii produktów, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta mała wersja znanego systemu do obsługi sprzedaży doskonale spełni powierzone jej zadania.
mikrosubiekt_dla_windows.png
Do najważniejszych cech mikroSubiekta dla Windows należą:
  • obsługa faktur VAT sprzedaży, paragonów i faktur korygujących;
  • uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych (funkcja Rozlicz);
  • obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów;
  • wielowalutowość wydruków dokumentów i cenników;
  • sprzedaż towarów przez wartość (np. paliwa);
  • przypisanie domyślnej formy płatności do kontrahenta;
  • przypisanie domyślnych marż dla towarów;
  • sprawdzanie unikatowości kodu kreskowego w towarach;
  • możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek);
  • wiele podstawowych zestawień takich jak: bilans, sprzedaż wg asortymentu, sprzedaż w okresie, itd.;
  • możliwość zbiorczej zmiany stawek VAT w kartotece towarowej;
  • możliwość przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy księgowe firmy InsERT (np. Rachmistrz GT, Rewizor GT);
  • współpraca z Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 oraz 2012;
  • praca w systemie Windows XP, Windows Vista, Windows 7;
  • funkcja umożliwiająca zgłaszanie sugestii przez Internet;
  • możliwość rejestracji elektronicznej.

Podstawowe możliwości programu

  • Obsługa faktur VAT sprzedaży.
  • Obsługa paragonów.
  • Obsługa faktur korygujących.
  • Uproszczona obsługa ewidencji dokumentów nierozliczonych.
  • Obsługa kartotek: towarów, usług i kontrahentów.
  • Możliwość fiskalizacji dokumentów sprzedaży na drukarkach fiskalnych (współpraca z wieloma modelami drukarek).
  • Wiele podstawowych zestawień takich, jak: bilans, sprzedaż wg asortymentu, sprzedaż w okresie itd.
  • Możliwość przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy księgowe firmy InsERT (np. Rachmistrz GT).

Kartoteki

  • Kartoteki: towarów, usług i kontrahentów.
  • Możliwość przypisania zarówno towarów oraz usług, jak i kontrahentów do grup.
  • Możliwości wpisania strony WWW kontrahenta i towaru oraz adresu e-mail kontrahenta wraz z wywołaniem programu pocztowego oraz przeglądarki WWW.
  • Trzy poziomy cen sprzedaży.
  • Możliwość kalkulacji cen sprzedaży towarów w oparciu o wpisaną do kartoteki cenę zakupu oraz narzut, marżę lub zysk.
  • Określanie dla towarów i usług: kodu (20 znaków), nazwy (60 znaków) i opisu (255 znaków).
  • Możliwość posługiwania się kodami SWW/KU lub PKWiU.
  • Możliwość podania krótkiej nazwy fiskalnej towaru oraz jego kodu paskowego.
  • Określanie dla kontrahentów: kodu (20 znaków), nazwy (255 znaków) i uwag (500 znaków).
  • Możliwość określania województwa kontrahenta (wybór ze słownika).
  • Możliwość określenia imienia i nazwiska pracownika kontrahenta upoważnionego do odbioru faktur.
  • Możliwość przypisania domyślnej formy płatności do kontrahenta.
  • Sprawdzanie unikatowości NIP-u kontrahenta.
  • Informacja o braku NIP-u podczas dodawania nowego kontrahenta.
  • Możliwość przypisania domyślnych marż dla towarów.
  • Sprawdzanie unikatowości kodu kreskowego w towarach.

Dokumenty

  • Dostępne operacje: dodawanie, poprawianie, usuwanie, drukowanie i fiskalizacja.
  • Obsługiwane typy dokumentów: faktura VAT, paragon, faktura korygująca.
  • Możliwość drukowania wielowalutowych dokumentów i cenników.
  • Obsługa ręcznej lub automatycznej numeracji dokumentów.
  • Uproszczona ewidencja rozliczeń (opcja Rozlicz).
  • Możliwość sprzedaży towarów przez wartość (np. paliwa).
  • Możliwość dodania nowego kontrahenta do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
  • Możliwość dodania nowego towaru lub usługi do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
  • Obsługa poziomów cen z kartoteki lub możliwość ręcznej zmiany ceny.
  • Możliwość zmiany rodzaju cen (netto, brutto) w trakcie wystawiania dokumentu (z przeliczaniem).
  • Możliwość wyboru formy płatności ze słownika (również dla paragonów - formy płatności gotówkowe).
  • Możliwość udzielania rabatu od całego dokumentu (z przeniesieniem na pozycje).
  • Możliwość określenia kategorii dokumentu (z możliwością wydruku).
  • Możliwość wpisania uwag do dokumentów.
  • Możliwość wpisana imienia i nazwiska osoby wystawiającej i odbierającej dokument.
  • Kolumna status fiskalny na liście faktur.
  • Wydruk dokumentów według jednego z wielu gotowych wzorów wydruku (w tym wydruk tekstowy dla starszych modeli drukarek).

Dostępne zestawienia i raporty

  • Bilans (proste podsumowanie okresu).
  • Sprzedaż w okresie.
  • Sprzedaż według asortymentu.
  • Sprzedaż według kontrahentów.
  • Sprzedaż według grup.
  • Wykres sprzedaży.
  • Rejestr należności nierozliczonych.
  • Zestawienie płatności według kontrahentów.
  • Cennik (możliwość wydruku oferty cenowej).

Inne cechy programu

  • Praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (możliwość dokupienia licencji),
  • Praca na wydajnej bazie danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
  • Prosta instalacja i pierwsze uruchomienie.
  • Możliwość łatwej modyfikacji parametrów pracy programu.
  • Możliwość zabezpieczenia programu hasłem.
  • Automatyczna archiwizacja danych (na dyskietki lub dysk) za pomocą wbudowanego programu kompresującego dane.
  • Przyjazne, nowoczesne elementy interfejsu użytkownika (np. kalendarz, listy wyboru).
  • Możliwość obsługi programu za pomocą klawiatury lub myszki.
  • Współpraca z innymi systemami firmy InsERT poprzez format EDI++.
  • Strona startowa z informacjami statystycznymi o firmie (możliwość wyłączenia).
  • Możliwość zmiany kodowania polskich liter dla wydruków tekstowych (Windows, DOS, ASCII).
  • Rozbudowany system pomocy kontekstowej.
  • Możliwość rejestracji programu przez Internet.
  • Możliwość zgłaszania sugestii do programu przez Internet.

Dane techniczne

  • Praca w systemie Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Vista (lub nowszym).
  • Wykorzystywana baza danych: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana i instalowana wraz z programem.
  • Możliwa praca z Microsoft SQL Server 2000.
  • Zalecana konfiguracja komputera: procesor 300 MHz (lub lepszy), 256 MB RAM (lub więcej), Microsoft Internet Explorer 5.0 (lub nowszy), około 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym, dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu), dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).