Czy wiesz co to jest RODO?

Twoja firma jest gotowa?

Pomożemy Ci wdrożyć nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Oferujemy:

Przeprowadzenie audytu RODO
Wdrożenie RODO w Twojej firmie
Wykonanie Analizy Ryzyka
Wprowadzenie systemu ochrony Danych Osobowych

Co to jest RODO

,,RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Niniejsze Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą przebywających w Unii przez Administratora lub podmiot przetwarzający , jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą lub monitorowaniem ich zachowań.

RODO wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione w konkretnej firmie. To od każdej firmy, specyfiki jej działania oraz organizacji pracy, zakresu i specyfiki przetwarzanych danych osobowych zależeć będą wdrożone mechanizmy, procedury, wymagane dokumenty itp. mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.

Kogo dotyczy RODO?

Każdego przedsiębiorcy który w ramach prowadzonej działalności przetwarza Dane Osobowe i posiada jednostki organizacyjne na terenie UE.

Ważne!
Bez znaczenia wielkość przedsiębiorcy, forma prawna prowadzonej działalności czy też obrotów, ilości pracowników. Nie ma przy tym znaczenia, czy będą to dane osobowe klientów, kontrahentów, pracowników, czy potencjalnych klientów przedsiębiorcy ani, czy dane te będą przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie.